Hyödyllisiä linkkejä

Löydät tältä sivulta mielenterveyteen hyödyllisiä linkkejä.

Suomen Klubitalot ry

Klubitalot ovat mielenterveyskuntoutujien ja palkatun henkilökunnan muodostamia, yhdenvertaisia yhteisöjä. Ne täydentävät psykososiaalisia palveluja ja edistävät kuntoutujajäsenten toipumista. Klubitalot tarjoavat jäsenilleen tavoitteellista toimintaa arkeen, vertaistukea ja yksilöllistä ohjausta. Monen jäsenen kohdalla tavoitteena on työelämään tai opintoihin palaaminen.

Mielenterveyden Keskusliitto ry

Mielenterveyden keskusliitto on kaikkien mielenterveysongelmia kokeneiden ihmisten järjestö, joka perustettiin 50 vuotta sitten. Yhä edelleen muistutamme sinua siitä, että et ole yksin. Mielenterveys on meillä kaikilla jatkuvassa muutoksessa, ja mielenterveysongelmat voivat koskettaa ketä tahansa meistä.

Mielenterveystalo.fi

​Kaikille avoinna olevasta Mielenterveystalosta löydät tietoa, omahoito-ohjelmia, op​paita, oirenavigaattoreita sekä palveluhakuja. ​​Mielenterveystalossa on tarjolla myös nettiterapiaa jonne pääsee lääkärin lähetteellä ympäri Suomen. ​Ammattihenkilöille on omat kirjautumisen takana olevat tietosisältönsä.

#NäeNepsy

Nepsy on lyhenne neuropsykiatrisista haasteista, jotka johtuvat aivotoiminnan rakenteellisesta ja toiminnallisesta poikkeavuudesta. Neuropsykiatrisia vaikeuksia ovat esimerkiksi ADHD ja ADD, Aspergerin oireyhtymä ja muut autismikirjon häiriöt, kehityksellinen kielihäiriö sekä Touretten oireyhtymä.

Salmi ry

Yhdistys toimii Salon ja ympäristökuntien mielenterveyskuntoutujien etujärjestönä. 

FinFami – Salon seudun mielenterveysomaiset ry

Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset – FinFami ry on vuonna 1984 perustettu omaisyhdistys, joka toiminnallaan edistää omaisten hyvinvointia, kun perheessä tai lähipiirissä ilmenee mielenterveysongelmia tai päihdeiden väärinkäyttöä.

Sekasin-chat

Sekasin-chat on suunnattu 12–29-vuotiaille. Keskustelulle on aikaa noin 45 min.

MIELI ry

MIELI Suomen Mielenterveys ry:n perustehtävä on mielenterveyden edistäminen ja ongelmien ehkäisy. Puolustamme kaikkien yhtäläistä oikeutta hyvään mielenterveyteen. MIELI ry on maailman vanhin mielenterveysalan kansalaisjärjestö.

A-klinikkasäätiö sr

Vuonna 1955 perustettu A-klinikkasäätiö on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen päihdealan järjestö. Säätiö omistaa A-klinikka Oy:n, joka tuottaa päihde- ja mielenterveyspalveluja.

Nuorten mielenterveysseura – Yeesi ry

Yeesi on vuonna 2011 perustettu, Suomen ensimmäinen valtakunnallinen nuorten mielenterveysseura. Työmme perustuu ennaltaehkäisevään ja edistävään otteeseen. Teemme voimavaralähtöistä mielenterveystyötä ja haluamme edistää nuorten hyvinvointia positiivisella otteella. 

Kriisikeskus Etappi

Kriisikeskus Etappi tarjoaa apua ja tukea erilaisiin elämän kriisi- ja ongelmatilanteisiin.

history-regular Sivua muokattu 11.04.2022