Työ- ja opintoyksikkö

Työpainotteisen päivän lisäksi voit varata itsellesi Polku-keskusteluajan työ- ja opintoyksiköstä. Tämä tarkoittaa yksilöllistä oman tilanteen kartoittamista sekä vaihtoehtojen etsimistä työtä ja koulutusta koskeviin asioihin yhdessä ohjaajan kanssa.

  • TE-palveluihin liittyvien palveluiden haku esim. TE-keskuksen työvalmennukseen tai koulutukseen haku, tai työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuminen
  • Kelan kautta ammatilliseen kuntoutukseen haku, hakuprosessi ja kuntoutukseen valmistautuminen työhön valmennuksen keinoin
  • Työhön valmennus klubilla, suunnitelmallisempi osallistuminen klubitalon työpainotteiseen päivään työelämän pelisäännöin
  • Koulutukseen liittyvät palvelut jäsenille
  • Jäsen voi kartoittaa omaa yhteiskunnallisten tukien tarvetta ja oikeutta
  • Nettituki etuuksien hakemiseen
  • Kasvokkain tapaaminen, osallistava palveluohjaus