Yhdistys

Salon Klubitalo ry tarjoaa matalan kynnyksen toimintaa työikäisille, joilla on mielenterveydellisiä haasteita. Tarjoamme kansainvälistä psykososiaalista kuntoutusta, painopiste työ- ja opintoelämän valmiuksien ylläpitämisessä.

Salon Klubitalon toiminnasta vastaa Salon Klubitalo ry eli rekisteröity yhdistys. Klubitalon toiminta on kuntoutujille eli klubitalon jäsenille maksutonta, mutta yhdistyksen Salon Klubitalo ry jäsenillä on vuosittainen jäsenmaksu 15€. Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt ja haluaa edistää sitä saavuttamaan tarkoituksensa.

Salon Klubitalo ry:n hallitus 2024

Päivitetään marraskuussa 2023.