Klubilehti

Klubitalon työpainotteisiin päiviin sisältyy myös Klubitalon oman lehden tekoa.

Jäseneksi liittyminen

Meille voit tulla tutustumaan yksin tai yhdessä läheisesi kanssa.

Työ- ja opintoyksikkö

Klubitalolla voit varata itsellesi Polku-keskusteluajan työ- ja opintoyksiköstä. 

Yhteystiedot

Kun haluat tietää lisää klubitalotoiminnasta, tai tehdä yhteistyötä kanssamme.

Salon Klubitalo

Salon Klubitalon toiminta on lähetteetöntä, matalan kynnyksen toimintaa työikäisille henkilöille, joilla on mielenterveydellisiä haasteita.

Meille voit tulla tutustumaan yksin tai yhdessä läheisesi kanssa. Toteutamme yhdessä kansainvälisen mallin mukaista psykososiaalista kuntoutusta, jossa painopiste on työ- ja opintoelämän valmiuksien ylläpitämisessä.

Salon Klubitalo on tarkoitettu Salon seudulla asuville 18-65 vuotiaille henkilöille, joilla on tai on ollut mielenterveysongelmia. Diagnoosia ei kuitenkaan kysytä ja ennaltaehkäisyn näkökulma on meille tärkeä.

Seuraa meitä somessa

Kaipaatko mielekästä tekemistä arkeen?

Onko haasteita säännöllisen päivärytmin kanssa?

Haluatko kehittyä tai oppia jotain uutta?

Tunnetko itsesi hieman yksinäiseksi?

Salon Klubitalo ry

Salon Klubitalon toiminta on lähetteetöntä, matalan kynnyksen toimintaa työikäisille henkilöille, joilla on vaarana syrjäytyä yhteiskunnasta ja joilla on arjen tai mielenterveyden haasteita.

Työpainotteinen psykososiaalinen kuntoutus perustuu kansainväliseen toimintamalliin, jonka tavoitteena on parantaa jäsenen elämänlaatua, auttaa arjen problematiikassa ja tukea paluussa työ- ja koulutuselämään.

Meille voit tulla tutustumaan yksin tai yhdessä läheisesi kanssa.

Vaikeina hetkinä tuntee olevansa yksin ongelmineen. Näin ei kuitenkaan ole.

Mielenterveyden keskusliitto

Työpainotteinen päivä

Klubitalolla voi työskennellä erilaisissa tehtävissä voimiensa ja kiinnostuksensa mukaisesti. Keittiö esimerkiksi valmistaa lounasta keskimäärin 12:lle ruokailijalle päivittäin. Muita työpisteitä ovat kahvila, vastaanotto, atk-tehtävät, hallinnon avustavat tehtävät, klubilehden toimitus, sisustus, näyttelyjen pystytys, siivoustehtävät, yhteydenpito syrjään jääneisiin klubilaisiin ja muut erilaiset tilapäistehtävät.

Monelle Klubitalolla työskentely palauttaa päivärytmin kohdalleen. Se on tavallisesti ensimmäinen askel kohti opintoja tai työelämää.

Klubitalolla jokaista jäsentä tarvitaan. Klubitalolla työskennellään omien voimavarojen mukaan, itselle mielekkäissä tehtävissä. Klubitalolla on tekemistä kaikille, ja Klubitalo ei toimi ilman jäsenten ja henkilökunnan yhteistä työpanosta. Tervetuloa mukaan työskentelemään yhdessä!

Suomen Klubitalot ry

Mitä Klubitalot ovat?

Klubitalot ovat mielenterveyskuntoutujien ja palkatun henkilökunnan muodostamia, yhdenvertaisia yhteisöjä. Ne täydentävät psykososiaalisia palveluja ja edistävät kuntoutujajäsenten toipumista. Klubitalot tarjoavat jäsenilleen tavoitteellista toimintaa arkeen, vertaistukea ja yksilöllistä ohjausta. Monen jäsenen kohdalla tavoitteena on työelämään tai opintoihin palaaminen.

Jokaisella on oikeus toteuttaa itseään omien kykyjensä ja vointinsa mukaisesti yhdenvertaisena ja arvostettuna yhteiskunnan jäsenenä.

Suomen Klubitalot ry

Jäsenten kommentteja Salon Klubitalosta